Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giá liên hệ

Probio-One ngăn ngừa hội chứng ATM, EMS và bệnh phân trắng ở tôm Probio-One là một sự kết hợp của các chủng vi sinh vật hữu ích được lựa chọn bằng phương pháp di truyền phân tử 16s qua các nucleotide ngưad bệnh phân trắng. Các chủng vi sinh vật này có khả năng tiêu…

Giá liên hệ

Probio-One ngăn ngừa hội chứng ATM, EMS và bệnh phân trắng ở tôm Probio-One là một sự kết hợp của các chủng vi sinh vật hữu ích được lựa chọn bằng phương pháp di truyền phân tử 16s qua các nucleotide ngưad bệnh phân trắng. Các chủng vi sinh vật này có khả năng tiêu…

Đăng kí nhận khuyến mãi
Nhận thông tin mới Và ưu đãi hấp dẫn từ INTERTRADE