Hiển thị kết quả duy nhất

Giá liên hệ

Fine-DOC là một sản phẩm được sử dụng để giảm nhanh hợp chất carbon hữu cơ trong môi trường ao nuôi tôm hoặc ao lắng. Fine-DOC cũng có khả năng lắng nhanh các chất hữu cơ lơ lửng trong nước.

Đăng kí nhận khuyến mãi
Nhận thông tin mới Và ưu đãi hấp dẫn từ INTERTRADE