FINE-DOC GIẢM CARBON, LẮNG NHANH CHẤT HỮU CƠ

Giá liên hệ

Fine-DOC là một sản phẩm được sử dụng để giảm nhanh hợp chất carbon hữu cơ trong môi trường ao nuôi tôm hoặc ao lắng. Fine-DOC cũng có khả năng lắng nhanh các chất hữu cơ lơ lửng trong nước.

NHẬN BÁO GIÁ SẢN PHẨM


    🔎 Tìm trên Google “Tên sản phẩm + Intertrade” để mua sản phẩm chính hãng nhanh nhất nhé!

    Đăng kí nhận khuyến mãi
    Nhận thông tin mới Và ưu đãi hấp dẫn từ INTERTRADE